Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty

   Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie

ul. Puszkina 16

10-295 Olsztyn

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest :

Dostawa mięsa i wędlin, mrożonek i ryb, nabiału i produktów mleczarskich, warzyw

i owoców, pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, różnych artykułów spożywczych i jaj.

Termin składania ofert 21.12.2021 godz. 13.00

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn

link do naszego postępowania:

https://zamowienia.olsztyn.eu/#/offer/dcab9d9e-544a-4240-9182-4f9449048da5

Adres strony internetowej:

https://zamowienia.olsztyn.eu

 

 Instrukcję dla Wykonawcy:

PZP Zeto Lublin – Instrukcja dla Wykonawcy