Przedmiot działalności

Celem naszego przedszkola jest wychowanie dzieci śmiałych, kreatywnych, otwartych na innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu. Naszym priorytetem jest również bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Chcemy zapewnić każdemu wychowankowi osiągnięcie w przyszłości życiowego sukcesu.

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych. Posiadamy przestronną salę gimnastyczną wyposażoną w odpowiedni sprzęt rekreacyjno –sportowy, salę integracji sensorycznej, tablicę multimedialną, „Magiczny dywan”.

Sale zabaw wyposażone są w nowoczesne i dostosowane do wieku dzieci meble oraz bogato wyposażone kąciki edukacyjne, które inspirują dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności.

Przedszkole posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię, która zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie. Dużą wagę przywiązujemy w naszym przedszkolu do zdrowego odżywiania. Bierzemy udział w wielu kampaniach i konkursach promujących zdrowe odżywianie. Oferujemy dzieciom smaczne i zdrowe posiłki z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania.

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści zapewniający dzieciom wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog.

Wszystkie nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczycielki nastawione są na rozwijanie twórczego myślenia dziecka, odkrywanie mocnych stron dzieci oferując ciekawe, twórcze zajęcia. Nauczycielki preferują otwarty styl oraz różnorodne metody i formy pracy, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

Nauczycielki  są autorkami innowacji  i programów realizowanych w przedszkolu:
„Przedszkolak odkrywa świat za pomocą zmysłów” – program zajęć multisensorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
„Nie zgubić talentu” – program rozwijający twórczą aktywność dziecka, jego zdolności i zainteresowania.
„Kodująca dziewiętnastka” – innowacja pedagogiczna.

Wzbogacamy pobyt dziecka w naszym przedszkolu o udział w :
–  kółkach zainteresowań rozwijających uzdolnienia i zainteresowania  dzieci:
   „Zumbala” – zajęcia wokalno – taneczne,
   „Tęczowe inspiracje” – zajęcia plastyczne,
   „Fitness junior” – zajęcia sportowe,
   „Mistrz matematyki” – koło matematyczne z wykorzystaniem maty do kodowania oraz Bebotów,
– spotkaniach z Panią Muzyką” – koncerty Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej,
– spektaklach teatralnych – wyjścia do teatru lalek,
– zajęciach rytmiczno – ruchowych (rytmika)- 2 razy w tygodniu,
– spotkaniach z ciekawymi ludźmi prezentującymi swoje zainteresowania,
– zajęciach komputerowych w Multicentrum,
– język angielski dla wszystkich dzieci dwa razy w tygodniu,
– zajęciach logopedycznych dla dzieci wymagających opieki logopedycznej.