Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/409/16 z dnia 28 września 2016 Rady Miasta Olsztyna nauczanie, wychowanie i opieka dzieci w wieku 6 lat jest bezpłatna.

Rodzice 6 latków pokrywają jedynie koszty żywienia.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi  8.

Opłaty proszę  dokonywać przelewem na  rachunek bankowy przedszkola:

Nr konta 08 1020 3541 0000 5302 0291 6583

Wpłaty prosimy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca za który została naliczona należność.

W tytule wpłat prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach

7:30 – 12:30