WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022

Z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych można zapoznać się  w wejściu do budynku naszego przedszkola od godziny 14:00. Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na Platformie PUO, przez którą wysyłaliście Państwo wniosek do przedszkola.

Przypominamy, że na tym rekrutacja się nie kończy. Aby zostać przyjętym należy do środy 28 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 wypełnić Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

link do oświadczenia:  Wzor_oswiadczenia_woli

Uwaga ważne!!!

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców oświadczenie należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Niezłożenie w terminie oświadczenia powoduje utratę miejsca w Przedszkolu.

REKRUTACJA 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 29 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór. Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, skserowaną Kartę Dużej Rodziny, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność) przygotowane i zapakowane w kopertę lub koszulkę wrzucamy do zielonej skrzynki w holu przedszkola.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2021

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

1.Wzór wniosku – pusty

2.Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

3.Oświadczenie o dochodzie

4.Oświadczenie o zamieszkaniu

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.Kryteria rekrutacji

2.Kryterium dochodowe

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie link:  

Regulamin rekrutacji PM19 (1)

Regulamin rekrutacji PM19 (2)

Regulamin rekrutacji PM19 (3)

Regulamin rekrutacji PM19 (4)

Regulamin rekrutacji PM19 (5)

REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkoli w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 29 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniem Prezydenta Olsztyna.

Zarządzenie nr 12 – terminy rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

Uchwała w spr. kryteriów

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.