REKRUTACJA 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty wypełnione i podpisane przez obydwoje rodziców dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, skserowaną Kartę Dużej Rodziny, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność)

przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2022

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

Wzór wniosku – pusty

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa

Oświadczenie o dochodzie – obowiązkowe

Oświadczenie – obowiązkowe

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

Terminy – Zarzadzenie_nr_2

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

  1. Kryteria_rekrutacji_informacja
  2. Kryterium_dochodowe_informacja
  3. Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie link:  Regulamin rekrutacji PM19

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym, Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

link: Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego

w roku szkolnym 2022/2023 będzie można złożyć w terminie: od 21 lutego do 1 marca 2022r.

Deklarację będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub od  Pań nauczycielek  w grupie,  do której obecnie uczęszcza dziecko.

Deklaracje będą dostępne od 21 lutego.

Deklaracje będzie można złożyć  u Pań nauczycielek w grupie lub w sekretariacie przedszkola  do dnia 1 marca 2022 r. do godziny 15.00 .

 

Rekrutacja ( na wolne miejsca ) do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się  02.03.2022

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkoli w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna

link: Terminy rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z

link: Uchwała w spr. kryteriów

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór. Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, skserowaną Kartę Dużej Rodziny, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność) przygotowane i zapakowane w kopertę lub koszulkę wrzucamy do zielonej skrzynki w holu przedszkola.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2021

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

1.Wzór wniosku – pusty

2.Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

3.Oświadczenie o dochodzie

4.Oświadczenie o zamieszkaniu

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.Kryteria rekrutacji

2.Kryterium dochodowe

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie link:  

Regulamin rekrutacji PM19 (1)

Regulamin rekrutacji PM19 (2)

Regulamin rekrutacji PM19 (3)

Regulamin rekrutacji PM19 (4)

Regulamin rekrutacji PM19 (5)