ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA MUZYCZNE „ZUMBALA”

 

ZUMBALA to zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności wokalno-taneczne dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas warsztatów uczymy się piosenek, układów tanecznych, gramy na instrumentach i wykonujemy ćwiczenia oddechowe oraz wokalne, poszerzające skalę naszego głosu. Ważnym elementem zajęć jest przygotowywanie się do publicznych występów  i walka z towarzyszącą im tremą. Zajęcia te odznaczaj się także cennymi wartościami wychowawczymi.

Ich zespołowy charakter przyczynia się do rozwijania takich cech charakteru jak: zdyscyplinowanie, porządek, aktywność. Uczestniczenie w zajęciach daje poczucie solidarności i współdziałania w zespole, sprzyja wyrobieniu pewności siebie, podnosi poczucie własnej wartości, uczy samodzielności.

Instruktorem zajęć muzycznych jest pani Ewa Michalska.

 

muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne