Zapraszamy na konferencję

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych

na transmisję na żywo Konferencji otwierającej

pt. „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?”,

która odbędzie się 17 marca 2022 r. o godzinie 12:00.

Link do transmisji: https://youtu.be/AcS4rMj0Ln8
Informacje na temat SCWEW znajdą Państwo na stronie: www.scwewolsztyn.pl