Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

Oko

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Bodźce te są interpretowane w zależności od doświadczeń. Nie chodzi więc o samą zdolność widzenia, ale o przetwarzanie przez mózg tego, co widzimy.

Człowiek nabywa zdolność percepcji wzrokowej między 3 a 8 rokiem życia. Wtedy wyraźnie dostrzega kształty, barwy, wielkości, a także zapamiętuje oraz wyobraża sobie różne zjawiska i przedmioty.

Prowadzone z dzieckiem ćwiczenia usprawniające funkcję analizatora wzrokowego powinny uwzględniać takie jego funkcję jak:

  • spostrzegawczość;
  • analizę;
  • syntezę;
  • kierunkowość;
  • pamięć wzrokową.

Za kluczowe elementy związane z percepcją wzrokową, mające wpływ na opanowywanie czytania i pisania, uznaje się:

  • umiejętność szybkiego rozpoznawania obrazów wzrokowych (spostrzegawczość, automatyzacja procesu syntezy);
  • umiejętność ujmowania zależności między całością obrazu i jego elementami składowymi (analiza i synteza);
  • orientację kierunkową i przestrzenną;
  • pamięć wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Doskonalenie percepcji wzrokowej – ćwiczenia

 • Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych bardzo krótko,
 • Układanie figur według wzoru, z pamięci i bez wzoru,
 • Układanie figur z patyczków i klocków,
 • Składanie pociętych figur z papieru (kwadrat, trójkąt, koło, romb) według wzoru,
 • Składanie pociętych obrazków (bez wzoru),
 • Uzupełnianie braków na obrazkach,
 • Dopasowywanie części obrazków do całości,
 • Wyszukiwanie różnic między obrazkami,
 • Kreślenie kształtów graficznych w powietrzu,
 • Odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów wzrokowych oraz stosunków przestrzennych, jakie między nimi zachodziły,
 • Różnicowanie przecinających się figur,
 • Układanie pociętych liter,
 • Rysowanie kształtów literowych za pomocą szablonu,
 • Wyszukiwanie identycznych liter i sylab,
 • Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą,
 • Pisanie „po śladzie”,
 • Rozsypanki wyrazowe,
 • Rozsypanki wyrazowe do układania wg wzoru,
 • Dobieranie obrazków odpowiednio do treści zagadek.