Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym, Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

link: Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego

w roku szkolnym 2022/2023 będzie można złożyć w terminie: od 21 lutego do 1 marca 2022r.

Deklarację będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub od  Pań nauczycielek  w grupie,  do której obecnie uczęszcza dziecko.

Deklaracje będą dostępne od 21 lutego.

Deklaracje będzie można złożyć  u Pań nauczycielek w grupie lub w sekretariacie przedszkola  do dnia 1 marca 2022 r. do godziny 15.00 .

 

Rekrutacja ( na wolne miejsca ) do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się  02.03.2022