Ekokulturalne przedszkole

„Ekokulturalne przedszkole” jest projektem pod patronatem miesięcznika  Bliżej Przedszkola.

Celem projektu jest:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych,
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska,
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.