REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór. Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, skserowaną Kartę Dużej Rodziny, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność) przygotowane i zapakowane w kopertę lub koszulkę wrzucamy do zielonej skrzynki w holu przedszkola.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2021

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

1.Wzór wniosku – pusty

2.Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

3.Oświadczenie o dochodzie

4.Oświadczenie o zamieszkaniu

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.Kryteria rekrutacji

2.Kryterium dochodowe

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie link:  

Regulamin rekrutacji PM19 (1)

Regulamin rekrutacji PM19 (2)

Regulamin rekrutacji PM19 (3)

Regulamin rekrutacji PM19 (4)

Regulamin rekrutacji PM19 (5)