„Matematyka na wesoło”- innowacja pedagogiczna

Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej „Matematyka na wesoło” przedszkolaki uczestniczyć będą w szeregu działań matematycznych połączonych z innymi sferami aktywności, takimi jak zabawa, muzyka, integracja z tekstami literackim, poznawanie świata przyrody, które wykorzystywać będą między innymi – tablicę interaktywną, matę kodowania, bee-boty, magiczny dywan, metodykę uczenia dzieci sztuki konstruowania i rozgrywania gier planszowych oraz metodę 6-klocków.

Cele ogólne:

  • stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
  • wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
  • wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
  • kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
  • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń                     i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
  • wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki;
  • rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
  • rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania.

Konstruowane wagi

Mierzenie objętości

Kodowanie- dekodowanie

Orientacja przestrzenna na kartce papieru