„Podróże Tygrysków po Polsce”- innowacja pedagogiczna

Cel główny:  Przybliżenie dzieciom  wiedzy na temat położenia geograficznego regionów naszego kraju, popularyzacja wiedzy o ojczyźnie oraz zapoznanie z tradycjami, obyczajami     i kulturą naszej ojczyzny.

Cele ogólne:
-popularyzacja wiedzy o ojczyźnie,
-rozwój wiedzy na temat położenia geograficznego poznawanych miejsc,
-poszerzenie wiedzy o regionach naszego kraju,
-zapoznanie z tradycją, obyczajami i kulturą naszej ojczyzny,
-poszerzenie kompetencji językowych,
-kształtowanie właściwych postaw społecznych,
-współpraca w grupie,
-nabywanie umiejętności aktywnego słuchania,
-rozwijanie umiejętności konstrukcyjno-plastycznych,
-wzbudzanie zainteresowań przyrodą, architekturą, różnorodnością krajobrazu,
-rozwijanie poczucia estetyki i działań twórczych,

Cele szczegółowe:
-rozpoznaje różne regiony Polski
-zna nazwy miast kraju
-zna nazwy rzek
-poznaje tradycje i obyczaje regionalne
-zna symbole charakterystyczne dla regionu
-orientuje się na mapie
-poznaje muzykę
-poznaje tańce i potrafi go wykonać w miarę swoich możliwości
-poznaje architekturę, zabytki-zna regionalne kulinarne przysmaki
-potrafi współpracować z rówieśnikami
-rozwija umiejętności konstrukcyjne, plastyczne, artystyczne-
zaspokaja potrzeby emocjonalne
-rozwija i wzbogaca słownictwo-zaspakaja ciekawość poznawczą

Dlaczego morze jest takie ważne?

Kogo spotkamy w stolicy?

Syrenka

 

 

Czy tu mieszka król?

Innowacja

 

 

Koziołki na wieży

Poznańskie Koziołki

 

Gdzie rzeka ma źródło?